Методичні рекомендації

(до складання річного плану практичного психолога та соціального педагога

щодо соціально-психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами)

 

Для соціальних педагогів:

1. Діагностична робота:

виявлення учнів, які мають обмежені фізичні можливості;

- відстеження соціального клімату в колективі та статусу дитини в групі (класі).

2. Прогностична:

- ознайомлення з медичними рекомендаціями в організації навчання дітей з обмеженими психофізичними можливостями;

- залучення дітей з особливими освітніми потребами до гурткової роботи, позакласних та позашкільних заходів.

3. Консультаційна:

- групове консультування учнів, індивідуальне консультування учнів, консультування батьків, консультування батьків щодо обстеження учнів на ПМПК, консультування батьків щодо  особливостей розвитку, спілкування, навчання, професійної орієнтації, соціальної адаптації їх дитини;

- консультування педпрацівників щодо індивідуального підходу в освітньо-навчальному процесі.

5. Організаційна:

- формування банків даних.

 

Для практичних психологів:

1. Психодіагностична робота:

- вивчення співвідношення рівня розумового розвитку дитини і вікової норми;

- вивчення рівня розвитку когнітивної сфери;

- вивчення особливості емоційно-вольової сфери;

- вивчення індивідуально-типологічних особливостей;

- вивчення рівня сформованості мотивації до навчання;

- вивчення рівня розвитку комунікативних здібностей;

- вивчення розумової працездатності та темпу розумової діяльності;

- вивчення психічного розвитку дитини, спілкування та соціальної адаптації;

- вивчення індивідуальних особливостей та розвитку пізнавальної сфери психічних процесів дитини;

- відстеження психологічного клімату в колективі та статусу дитини в групі;

- проведення психологічний досліджень особливостей соціалізації дітей з особливими освітніми потребами їз різними типами захворювань.

2. Консультаційна робота:

- консультування батьків щодо  особливостей розвитку, спілкування, навчання, професійної орієнтації, соціальної адаптації їх дитини.

3. Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота:

- проведення психолого-педагогічного консиліуму з метою розробки індивідуальної програми розвитку;

- проведення психокорекційної роботи з метою розвитку потенційних можливостей дитини та відповідного формування особистості.

4. Психологічна просвіта:

- надання пропозицій педагогам, батькам щодо здійснення організаційних, функціональних, методичних змін  освітнього середовища у відповідності до потреб і можливостей дитини;

- проведення зустрічі з батьками і учнями класу (школи), педагогами з метою формування їх психологічної готовності до взаємодії з дитиною з особливими освітніми потребами.

5. Організаційно-методична робота:

- формування банків даних.

КАТАЛОГ
Категорії
Форма входу
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0